top of page

young professionals

Vilket är vårt syfte

Att vara de ungas intermediär med kundföretagens bästa i fokus.

- Vi är mitt i marknaden 

- Vi är en personlig karriärpartner

Vi är med hela vägen

Mer om Young Professionals

Studerande

Få tidigt in kandidater som ännu inte tagit examen. Bemanna upp med dessa kandidater under helger och skollov. Lösningen leder ofta till anställning.

Examinerade

Vi hjälper er med att fånga upp och rekrytera de som nyss tagit examen, som står inför sitt första jobb eller som är mellan sitt första och andra jobb.

Inom vilket spår behöver ni rekrytera

Som young proffesional inom it- och samhällsbyggnadssektorn väljer man ofta spår tidigt.

- Projektledarspåret

- Teknikspåret

Image by Luca Bravo

IT & Ekonomi

Image by Daniel McCullough

Samhällsbyggnad

bottom of page