Astarec AB

ASTAREC AB - Rekryteringsbyrån med den stora CV-databasen

Rekrytera Samhällsbyggnads- & Managementkompetens?

ANDERSSON & SCHREIBER TACTICAL RECRUITMENT


- EXPERTER PÅ TAKTISK REKRYTERING

INOM SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH MANAGEMENTSEKTORN

Astarec ABs affärsverksamhet grundar sig på tre principer vilka går ut på att erbjuda sina kunder: en transparent, en inkluderande och en träffsäker rekryteringsprocess. Astarec AB - Andersson & Schreiber Tactical Recruitment - är experter på rekrytering inom samhällsbyggnadssektorn och erbjuder sina tjänster åt både teknikkonsult- och entreprenadföretag. Sektorn är det expertområde som vi verkligen tror på och därför ligger det i vår strategi att hela tiden kartlägga och identifiera nya kompetenstunga personer inom sektorn. Astarec har en egen CV-databas med över 35 000 högkvalitativa kandidater.

LÄMPLIGA KUNDMÅLGRUPPER

KONSULTFÖRETAGEN

 • Arkitektföretag
 • Teknikkonsultföretag
 • Industriteknikkonsultföretag
 • Managementföretag

ENTREPRENADFÖRETAGEN

 • Anläggningsentreprenad
 • Husbyggnadsentreprenad
 • Installationsentreprenad
 • Specialistkompetens

OFFENTLIG SEKTOR

 • Kommunala bolag
 • Kommuner
 • Regioner
 • Statliga affärsverk

VÅR KANDIDATMÅLGRUPP

Detta är vår kandidatmålgrupp; juniorerna, ”mediorerna” och seniorerna. Året om kartlägger, bevakar och identifierar vi nya personer ur vår kandidatmålgrupp från både högskolor, universitet, offentliga förvaltningar och dess affärer. Vid behov kan vi även kartlägga roller genom hemsidor och sociala medier.

SKÖNA SIFFROR FRÅN ASTAREC

CA 35 000

kandidater med CVn har vi identifierat och registrerat i vår CV-databas, där de allra flesta verkar i samhällsbyggnadssektorn.

CA 95%

av alla de kandidater vi kontaktar i uppdrag väljer att ingå i våra kunders  nätverk oavsett affärsområde.

CA 67 000

personer är enligt Innovationsföretagen

(f.d. STD) yrkesverksamma i samhälls-byggnadssektorn.

CA 15%

av alla de kandidater vi kontaktar väljer att träffa en alternativ arbetsgivare oavsett affärsområde.

CA 20%

av alla personer som finns registrerade i vår CV-databas har ingen LinkedIn-profil.

100%

av alla personer vi rekryterat är kvar i anställningen ett år efter tillträdet.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN ÄR ERA AFFÄRSOMRÅDEN

KORT OM KLASSIFICERING OCH ROLLER

Varje affärsområde i samhällsbyggnadssektorn har linjepersonal i likhet med en samordnande, utredande, projekterande, teknikansvarig eller rådgivande roll. Ledande roller delar vi däremot in i tre olika kategorier där den första kategorin inbegriper ledande roller över projekt, arbete eller uppdrag - byggledare, projektledare, uppdragsledare, uppdragsansvarig, projektchef eller motsvarande.


Den andra kategorin inbegriper ledande roller över linjepersonal - teamledare, gruppchef, kontorschef, arbetsledare, eller motsvarande. Den tredje kategorin inbegriper ledande roller över chefer - platschef, arbetschef, avdelningschef, sektionschef, divisionschef, affärsområdeschef eller motsvarande.


Vi identifierar och rekryterar personal i alla affärsområden på alla ledningsnivåer. När vi registrerar en person i vår CV-databas så klassificerar vi personen mot ett eller flera affärsområden. Fram till idag har vi genom systematisk omvärldsbevakning identifierat och skrivit in över 35 000 personer i vår egna CV-databas. Alla verksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Se klassificering och affärsområden nedan.

AFFÄRSOMRÅDEN

 • Anläggning (väg- gata- mark- samt konstbyggnad)
 • Arkitektur (SAR, LAR, SIR, FPR men även landskapsingenjör, ljusdesign, konstnär)
 • Brand- och riskteknik
 • Fastighetsförvaltning, värdering och exploatering och förrättningsärenden
 • Geoteknik (Berg-/geoteknik och hydrogeologiteknik)
 • Husbyggnad (bostads- och kommersiell byggnad)
 • Industribyggnad (industri- fabriks- värme- och kraftverksbyggnad)
 • Installation (elinstallation, VVS-installation samt energiteknik)
 • Järnvägsmark och järnvägsteknik
 • Ledningsanläggning (fiber, fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, gas och opto m.m.)
 • Management, analys och strategi (organisation, ledarskap och verksamhetsutveckling)
 • Maskin- och processkonstruktion
 • Miljö, miljörisk och omgivningspåverkan
 • Mätteknik
 • Samhällsplanering och samhällsanalys
 • Trafikplanering och trafikanalys
 • VA-byggnad (bassäng- damm- reningsverk- och vattenkraftbyggnad)
 • VA-teknik (VA-ledning, hydrologi, dagvatten samt hydraulik)

ASTAREC - Andersson & Schreiber Tactical Recruitment.

Astarec är specialister på datainsamling och personalrekrytering i samhällsbyggnads- och managementsektorn.  Vi erbjuder rikstäckande rekryteringslösningar åt chefer på alla ledningsnivåer inom alla affärsområden. Vi hjälper våra kunder att säkra sin organiska tillväxt på kort och lång sikt. Med en hållbar rekryteringsstrategi kan våra kunder fortsätta hålla en säker organisk tillväxttakt och samtidigt leverera tjänster när dessa efterfrågas.

ASTAREC AB

Total- och rikstäckande rekryteringslösningar

Copyright © Astarec AB - Alla rättigheter förbehållna - Ansvarig utgivare: Rikard Andersson - Ställföreträdande  utgivare: Josef Schreiber