SÖKFUNKTIONEN UPPDATERAS OCH FUNGERAR INTE OPTIMALT JUST NU!

Sök fritt i vår CV-databas

Introduktion

Vår CV-databas består av över 25 000 befattningshavare som alla är klassificerade utifrån affärsområden som rekryterande chefer i sektorn för samhällsbyggnad känner till och förstår. Utifrån strategisk datainsamling kartlägger vi systematiskt sektorn i hela Sverige och så har vi gjort sedan 2015. Med samhällsbyggnadssektorn menar vi alla de arkitekt,- industrikonsult- och teknikkonsultbolag som har verksamhet i Sverige. Numera kartlägger och bevakar vi även entreprenadsektorn.

Vår CV-databas är att se som en strategisk databas som kan användas för att säkra delar av eller hela företagets organiska tillväxt.

Denna strategiska data kan användas för att rekrytera enstaka medarbetare, etablera kvalificerade kandidatnätverk, identifiera, kartlägga och bevaka både kandidater och målföretag eller kanske för att genomföra marknadsundersökningar mot riktade målgrupper. De befattningshavare som finns i vår CV-databas är alla yrkesarbetande med full arbetsbelastning och som därför mycket sällan går att nå med hjälp av klassiska rekryteringskampanjer, platsannonsering och självrekryterande webbpaneler. Vår målgrupp med befattningshavare är att se som högkvalitativa eftersom det är dem som företagen lyfter fram som sina främsta resurser vid affärer. För att nå fram till denna unika målgrupp menar vi att det krävs dels någon form av strategi och dels någon form av direkt uppsökande verksamhet. Kontakta oss gärna för en diskussion.

KORT OM OSS OCH VAD VI GÖR!