Sök bland 21 000 befattningshavare!

Sök fritt i vår CV-databas

Om befattningshavarna

De befattningshavare som finns registrerade i vår databas är klassificerade och kan knytas till ett eller flera av våra affärsområden. Befattningshavarna kan ha erfarenheter av en eller flera roller inom sina respektive affärsområden. Vi utgår från fem särskiljande roller: administrerande, utredande, projekterande, ledande samt rådgivande roller.

Introduktion

Vår CV-databas består av över 25 000 befattningshavare som alla är klassificerade utifrån affärsområden som rekryterande chefer i sektorn för samhällsbyggnad känner till och förstår. Kvalitetsdatan i vår CV-databas kan användas för att säkra den organiska tillväxten, kartlägga och bevaka specifika målföretag eller kanske för att genomföra marknadsundersökningar mot riktade målgrupper. De befattningshavare som finns i vår CV-databas är alla yrkesarbetande med full arbetsbelastning och som därför mycket sällan går att nå med hjälp av klassiska rekryteringskampanjer så som platsannonsering och som självrekryterande webbpaneler. Vår målgrupp med befattningshavare är att se som högkvalitativa eftersom det är dem som företagen lyfter fram som sina främsta resurser vid affärer. För att nå fram till denna unika målgrupp menar vi att det krävs dels någon form av strategi och dels någon form av direkt uppsökande verksamhet. Kontakta oss gärna för en diskussion.

KORT OM OSS OCH VAD VI GÖR!